Ret konto i Outlook Express.

Der vælges Egenskaber i billedet herover; sørg for, at kontoen, der skal rettes, er markeret forinden.

Hvor der står Information Lidenlund konto kan der stå hvad som helst; er kun til orientering for brugeren af kontoen. Anfør derfor bare noget beskrivende.

I Navn: skal der stå det, som modtagerne af e-mail skal se.
I E-mail-adresse: skal der stå den pågældende konto's e-mailadresse.

Klik nu på det opadvendte fanebladet Servere

Dette skal være udfyldt i POP3 og SMTP nøjagtigt som vist her.

Som Kontonavn: Hele e-mail-adressen på kontoen.
Som Adgangskode:  Den til kontoen hørende adgangskode.

Klik på fanebladet Forbindelse og se, at den står til altid at bruge LAN som vist herunder

 

Angående koden til kontoen.

Har man mistet den, rettes henvendelse til foreningen med oplysning om, hvilken kode man ønsker. Foreningen kan ikke se den glemte kode men bare tildele en anden.