Forløb.

Første orienteringsmøde afholdtes i Landboforeningens lokaler den 10 august 2004.

Stiftende generalforsamling afholdtes samme sted den 24. august 2004.

Sidst i september blev de første medlemmer koblet på, vi er pr. 1. januar 2009 76 medlemmer med plads til 80.